10. januar 2022, 14.45

Dødsfald - Tim Resbo - 74

Af Ulla Holm -

 


Skrevet af Ulla Holm


Tim er født i Åbenrå i 1947. Da han var 7 år flyttede familien til Ribe, hvor Tim havde sin barndom og ungdom. Tim var sin mors yndling og øjesten, men Tim stræbte hele livet efter at få sin fars respekt og accept. Faren var ansat i politiet og var en streng og autoritær mand, som ikke smed om sig med ros og anerkendelse. Tims søster var farens yndling, hvorimod Tim aldrig helt følte sig god nok. Tim fortalte ofte om sin yndlingslærer i skolen, fru Edelberg. Hun satte pris på Tims talenter og underviste i dansk og musik, netop de fag, som Tim senere selv valgte som linjefag på seminariet. Wenn eine tannigi hose hät - en kanon på plattysk - er et eksempel på et kært minde, som Tim med stor glæde videregav til sin hustru, Ulla, og de sang denne sang talrige gange sammen på bilture.


Tim sang som kongelig gelænderdrossel i Ribe Domkirkes kor - og senere som ung mand i voksenkoret. Hans smukke tenor blev allerede dengang bemærket og beundret. Som ung mand flyttede Tim til Aarhus sammen med sin første hustru Marianne, og de bosatte sig i Åbyhøj, hvor de fik tre børn sammen: Signe, Søren og Peter.


 


Tim tog HF på Viby Amtsgymnasium, hvor han havde det som en fisk i vandet. Det var en af de allerbedste perioder i hans liv, har han ofte fortalt. Han udmærkede sig som en af de allerdygtigste elever, og mange så op til ham og beundrede ham. Efter HF tog Tim sin lærereksamen på Marselisborg Seminarium. Også her klarede han sig strålende og blev færdig i 1975, hvor han blev ansat på Rosenvangsskolen i Viby.Sammen med gode kolleger varetog Tim undervisningen i dansk og musik, og i perioder ophævede de fagene. Eleverne blev undervist utraditionelt ved at integrere deres læring til sammenhængende forløb med mange ture ud af huset, virksomhedsbesøg og samfundsorienterede emner, som var oppe i tiden. En meget progressiv og spændende undervisningsform, set i datidens perspektiv og også set i et nutidigt perspektiv var det en engageret og anderledes tilgang til undervisning. Tim har ofte fortalt med stort engagement om de 12 gode år, han havde på Rosenvangsskolen.


 


Da Tim blev skilt fra sin første hustru, tog han et års efteruddannelse på lærerhøjskolen, og derefter stod der Samsø på resten af Tims lærergerning. Tim tog springet og flyttede til Samsø i 1988, og i de første 6 år var han lærer på Samsø Efterskole.


I denne periode mødte han sin senere hustru Ulla, og de nåede at få 32 gode år sammen som partnere, de sidste 20 år som ægtefolk. De blev gift i Besser Kirke i 2001.


Allerede et år efter de blev kærester, fik de sammen sønnen Anders, og den lille familie bosatte sig på Holmsborg tæt på vand og strand.


 


Tims sidste og efter eget udsagn bedste arbejdsplads som lærer blev Nord-Samsø Efterskole, hvor han var i 16 år, indtil han i 2010 valgte at gå på efterløn. Han elskede sit arbejde som lærer. Han var en engageret, givende og  gudsbenådet underviser og fik med sin særlige humor og direkte facon en høj stjerne hos mange elever, som elskede hans ukonventionelle, ærlige og provokerende facon.


 


Venner, kolleger, børn og familie kendte Tim som en meget charmerende og kreativ mand. En trofast kammerat, et varmt menneske, en kærlig ægtemand og far. Han var meget struktureret og kunne lide at have orden i tingene. Kreativiteten kom bl.a. til udtryk i form af tegning og maling af akvareller samt store billeder lavet af papirriv.


Tims smukke tenor blev mest brugt privat efter han gik på efterløn, men han sang også i en periode i Ullas kor Frekvenz, hvor han var med til at opføre en stemningsfuld og vellykket julekoncert i Tranebjerg Kirke. Tim var en habil pianist, han spillede i stort set alle sine år som udøvende lærer til morgensang, og han var også i perioder udøvende pianist i forskellige bands på Samsø.


 


Som efterlønner og senere pensionist kastede Tim sig over novelleskrivning. Ordene flød let fra hans hånd, og han elskede fordybelsen, når han sad på sit kontor på 1. salen og skrev på livet løs. Tim arbejdede også i flere perioder som frivillig bl.a.  i Røde Kors butikken i Ballen, i aktivitetscentret på plejehjemmet samt som chauffør, der bragte varer ud. I en periode var Tim frivillig dansklærer for et syrisk par, som han med humor og vid lærte det danske sprogs finurligheder. Hvad betyder det at være en tøffelhelt? eller hvem er det, der har bukserne på? det unge par knyttede sig hurtigt til deres charmerende lærer.


Tims skrev i perioder indlæg til Samsø Posten, hvor han spiddede livets gang i det lille ø-samfund eller blot udtrykte sin store glæde og taknemmelig over livet, naturen og ø-kulturen. Tim elskede sin ø Samsø - ingen tvivl om det!


 


Tim vil blive savnet af mange. Vi vil huske ham for hans livsglæde, hans ærlige, åbne og humoristiske væremåde og hans kærlighed til de allernærmeste.


Med sin vanlige sans for orden skrev Tim noter ned om sin egen begravelse. Dette gjorde han i december 2018, da han skulle gennemgå en stor hjerteoperation i januar 2019. Dette satte naturligt nok tanker i gang om livet og døden. Tim skrev, at alle skulle vide, at han havde levet et godt liv, samt at han døde som en tilfreds mand. Han valgte smukke salmer til bisættelsen. Det har været en stor lindring og trøst for de nærmeste, at Tim selv skrev disse tanker ned.


 


De sidste år af Tims liv var præget af sygdom. Alligevel bevarede Tim sin glæde ved de nære ting, en quiz og samvær med sine voksne børn og seks børnebørn, en god middag i nære venners selskab, en dejlig køretur ud i den samske natur eller ophold i sommerhuset på Helgenæs, hvor han kunne tage termokanden og hustruen med til Sletterhage fyr eller nyde en dejlig fisketur med sin søn eller svigersøn.


Tim havde mange talenter, han gjorde en forskel for mange.


Æret være hans minde.


 


Tim Resbo bisættes i Besser KIrke lørdag 15. januar klokken 11.  •